Het herroepingsrecht (Recht van retour)

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.
 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het product in bezit heeft gekregen.
 
Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Werkwijze
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons binnen de herroepingstermijn per e-mail (info@darsy.nl) te laten weten welke artikelen u wilt retourneren. In de e-mail vermeldt u het ordernummer en de naam van de te retourneren artikelen. Vervolgens heeft u 14 dagen de tijd om deze artikelen goed verpakt te verzenden naar:
 
Darsy Books
Westerstraat 4
8861 XK HARLINGEN
 
Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.
 
U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Afhankelijk van het aantal artikelen bedragen de kosten maximaal € 4,35 (brievenbuspost) tot € 6,95 (pakketpost).

Modelformulier voor herroeping
Om een snelle verwerking van uw retourzending mogelijk te maken kunt u onderstaand modelformulier voor herroeping uitprinten, invullen en meesturen met de te retourneren artikelen. In plaats van het modelformulier kunt u (een kopie van) de factuur meesturen met de artikelen. Hierop kunt u aangeven welke artikelen worden geretourneerd.